Een groene wereld

Wij houden van de natuur net als dat we van onze planten houden. We willen graag doen wat goed is voor beide. Lees meer over duurzaamheid bij Smit Kwekerijen.

Smit Kwekerijen en duurzaamheid

In de sierteelt wordt er door kwekers wereldwijd veel inspanning geleverd om schone, duurzame en eerlijke planten te kweken. Ook wij als Smit Kwekerijen vinden het belangrijk om ons hiervoor in te spannen. Wij zijn begaan met het milieu en streven er naar onze planten milieuvriendelijk te telen.

We gebruiken daarom al jaren geen middelen die onder de groep Neonicotinoïden vallen, omdat gebruik van deze middelen een oorzaak kan zijn van de bijensterfte in Nederland.

 

Daarnaast maakt Smit Kwekerijen minimaal gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en maximaal gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen, zoals roofmijten en sluipwespen. De biologische bestrijdingsmiddelen worden gelijkmatig en efficiënt verdeeld in de kas door middel van de Airobug.

Ook maken we planten weerbaarder en gezonder door het gebruik van middelen van het NatuGrow-systeem, dit staat voor Natural Growing of Natuurlijk Telen. Door deze manier van telen ontstaan planten die minder gevoelig zijn voor ziekten als Pythium, Fusarium, Meeldauw en Botrytis.

Certificaten

We zijn aangesloten bij verschillende kwaliteitsorganisaties en zijn in het bezit van meerdere certificaten. Sinds 2020 zijn we als 30e kweker in het trotse bezit van PlantProof. Kijk voor meer informatie op www.volgjebloemofplant.nl.

  • MPS-A
  • MPS-GAP
  • MPS-SQ
  • GRASP
  • PlanetProof

Smit Kwekerijen is ook deelnemer van MPS-ProductProof, waarmee wij onder andere kunnen aantonen dat we “bee-friendly” middelen gebruiken.

Daarnaast zijn wij founding-father van Benefits of Nature, die een footprint hebben berekend van onze planten. Een footprint is een methode om te zien wat de impact van een bepaald proces (in ons geval het teeltproces van A-Z) is op het milieu, dit wordt getoetst op 33 verschillende factoren. Hierdoor is de totale milieu-impact van ons hele bedrijf bekend en deze informatie vormt de basis voor de continue verbetering op het gebied van duurzaamheid.

Ten slotte werkt Smit Kwekerijen samen met Aardse Orchideeën aan een project om op biologische wijze drainwater te zuiveren. Per 1 januari 2018 is de sierteeltsector namelijk verplicht om 95% van haar drainwater te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen. Deze verplichting is een vooruitloper op het doel om per 2027 al het water binnen de glastuinbouw te recirculeren. Smit Kwekerijen en Aardse Orchideeën geloven in een biologische oplossing. Gedurende dit project wordt deze oplossing onderzocht en gevalideerd. Het project wordt gesubsidieerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).