Duurzaamheid Smit Kwekerijen

In de sierteelt worden er door kwekers wereldwijd veel inspanningen geleverd om een schoon en duurzaam product te leveren. Om eerlijke en duurzame bloemen en planten te kweken. Ook als Smit Kwekerijen vinden wij het belangrijk om ons hiervoor in te spannen. Wij zijn begaan met het milieu en streven ernaar onze planten milieuvriendelijk te telen. We gebruiken daarom al jaren geen middelen die onder de groep Neonicotinoïden vallen, omdat gebruik van deze middelen een oorzaak kan zijn van de bijensterfte in Nederland. Daarnaast maken we als Smit Kwekerijen minimaal gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en maximaal gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen, zoals natuurlijke vijanden als roofmijten en sluipwespen. Ook maken we planten weerbaarder en gezonder door middelen van het NatuGrow-systeem, dit staat voor Natural Growing of Natuurlijk Telen. Door deze manier van telen ontstaan planten die minder gevoelig zijn voor ziekten als Pythium, Fusarium, Meeldauw en Botrytis.

Biologische waterzuivering

Per 1 januari 2018 is de glastuinbouw wettelijk verplicht om haar drainwater voor 95% te zuiveren van gewasbeschermingsmiddelen voordat deze geloosd worden op het oppervlaktewater of in het riool. Deze verplichting is een vooruitloper op het doel om per 2027 al het water binnen de glastuinbouw te recirculeren. Smit Kwekerijen en Aardse Orchideeën geloven in een biologische oplossing. Gedurende dit project wordt deze oplossing onderzocht en gevalideerd. Lees hier meer over de biologische waterzuivering.

Certificaten Smit Kwekerijen

We zijn aangesloten bij verschillende kwaliteitsorganisaties en zijn in het bezit van meerdere certificaten.

  • MPS-A
  • MPS-GAP
  • MPS-SQ

Zie ook www.volgjebloemofplant.nl.

We zijn als Smit Kwekerijen ook deelnemer van MPS-ProductProef, waarmee wij kunnen aantonen dat we geen middelen gebruiken zoals de “bee-unfriendly” middelen. We zijn founding-father van Benefits of Nature, die een footprint hebben berekend van onze planten. Een footprint is een manier om te zien wat de impact van iets is op het milieu, dit wordt getoetst op 33 verschillende factoren, hierdoor is de totale milieu-impact bekend van ons hele bedrijf.

Fair Flora: duurzame groene kamerplanten

Fair Flora is een organisatie die zich richt op het verkopen van duurzame en eerlijke bloemen en planten. Het nieuwe bloemen- en plantenlabel biedt transparantie over de footprint van sierteeltproducten. Van elk product is de impact op het milieu berekend en wordt er geprobeerd deze impact te verlagen. Samen met acht andere kwekers maken wij als Smit Kwekerijen onderdeel hiervan uit. Voor meer informatie over het concept van Fair Flora en de andere deelnemende kwekers: www.fair-flora.com.

 

 

 

 

Winkel Smit Natuurlijk
Rijksweg-oost 107
9611 CE  Sappemeer
Tel: 0598 - 315140
E-mail: winkel@smitnatuurlijk.nl
Openingstijden: ma-vr 09:00-18:00
za 09:00-17:00

Contact

Smit Kwekerijen B.V.
Siepweg 4
9611 TJ Sappemeer

Tel: 0598 - 380 800
E-mail: info@smitkwekerijen.nl